Serim Hukuk Bürosu | Av. Melih SERİM, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Yönetimi

İdare ve Vergi Hukuku

Ürün Kategorileri

İdare ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku ve Vergi Hukuku, devletin ve kamu idaresinin faaliyetlerini düzenleyen iki önemli hukuk dalıdır. İşte her iki hukuk dalının ana konuları:
Kamu İdaresi ve İdari İşlemler: Kamu idaresi, devletin yürütme organlarını ve onların faaliyetlerini içerir. İdari işlemler, kamu idaresinin yaptığı her türlü hukuki eylemi ifade eder.
İdari Davalar: İdari davalarda, bireyler ve özel kurumlar, kamusal kararları ve idari eylemleri yargı önüne çıkarabilir. İdare Mahkemeleri genellikle idari davaları çözer.
İdari Sözleşmeler: Kamu idaresi ile bireyler veya özel kurumlar arasında yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, genellikle devletin bir hizmet veya proje için özel bir kişi veya kuruluşa yetki verdiği durumları içerir.
Kamu Hizmetleri: İdare Hukuku, kamu hizmetlerinin yürütülmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesi konularını kapsar.

Vergi Hukuku Temel Prensipleri: Vergi hukuku, vergi ile ilgili temel prensipleri içerir. Bu prensipler arasında eşitlik, adil vergilendirme, vergi mükelleflerinin hakları ve yükümlülükleri gibi konular yer alır.

Vergi Türleri: Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi farklı vergi türleri ve bunların uygulama alanları vergi hukuku kapsamındadır.
Vergi İdaresi ve Denetimi: Vergi idaresi, vergi tahsilatını yöneten ve vergi mükelleflerini denetleyen devlet organlarını içerir. Vergi denetimi, mükelleflerin vergi beyanlarının doğruluğunu kontrol etme sürecini ifade eder.
Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Başvurular: Vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasında çıkan uyuşmazlıklar vergi mahkemelerinde çözümlenir. Vergi mükellefleri, idari başvurular yoluyla vergi uyuşmazlıklarını çözmeye çalışabilir.
Vergi Ceza Hukuku: Vergi hukuku, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma gibi vergi yükümlülüklerine uymayan davranışları düzenleyen vergi ceza hükümlerini içerir.

X
Bize yazın, çevrimiçiyiz!
WhasApp Destek Hattı