Serim Hukuk Bürosu | Av. Melih SERİM, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Yönetimi

Sigorta Hukuku

Ürün Kategorileri

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku, sigorta ilişkilerini düzenleyen hukuki kuralları içeren bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, sigorta şirketleri ile sigortalı arasındaki ilişkileri, sigorta poliçelerinin hükümlerini, tazminat taleplerini ve diğer sigorta ile ilgili konuları kapsar.

Sigorta Poliçesi: Sigorta sözleşmesi, sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşmeyi ifade eder. Sigorta poliçesi, sigortalının hak ve yükümlülüklerini belirtir.
Sigorta Teminatları: Sigorta poliçesinde belirtilen teminatlar, sigortalının hangi risklere karşı korunduğunu gösterir. Bu teminatlar, genellikle doğal afetler, kaza, hastalık gibi durumları içerir.
Prim ve Ödemeler: Sigorta sözleşmesi kapsamında belirli bir prim ödenir. Prim, sigorta teminatını sağlamak için sigortalı tarafından düzenli aralıklarla ödenen ücrettir.

X
Bize yazın, çevrimiçiyiz!
WhasApp Destek Hattı