Serim Hukuk Bürosu | Av. Melih SERİM, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Yönetimi

Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku

Ürün Kategorileri

Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, kişiler arasındaki sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri düzenler.

Sözleşme Unsurları:
Teklif ve Kabul: Bir tarafın teklifi diğer tarafça kabul edilirse, sözleşme oluşur.
Tarafların Hükümleri: Sözleşmenin tarafları, sözleşme hükümlerine uygun olarak davranmalıdır.
Konu ve Sebep: Her sözleşmenin belirli bir konusu ve geçerli bir sebebi olmalıdır.

Sözleşme Türleri:
Kira sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri gibi çeşitli sözleşme türleri vardır.

Sözleşme İhlali ve Sonuçları:
Bir tarafın sözleşme hükümlerine uymaması durumunda sözleşme ihlali söz konusu olabilir. Bu durumda, diğer taraf genellikle tazminat veya sözleşmenin feshi gibi hukuki çareler talep edebilir.

X
Bize yazın, çevrimiçiyiz!
WhasApp Destek Hattı