Serim Hukuk Bürosu | Av. Melih SERİM, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Yönetimi

İcra İflas Hukuku

Ürün Kategorileri

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku, Türk hukuk sisteminde yer alan ve borç ilişkilerinin sonuçlarıyla ilgili olarak uygulanan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, genellikle borçlunun ödememe durumunda alacaklının alacağını tahsil etmesini veya borçlunun iflas etmesi durumunda malvarlığının nasıl paylaşılacağını düzenler.

İcra İflas Hukuku'nun temel unsurları şunlardır:
İcra Hukuku: Borçlunun taahhüt ettiği borcu zamanında ve eksiksiz ödememesi durumunda, alacaklının alacağını tahsil etmesine ilişkin hükümleri içerir.
İcra takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz işlemi yapılması gibi konuları düzenler.
İflas Hukuku: Borçlu, ödemelerini yapamayacak durumdaysa ve borçlarıyla başa çıkamıyorsa iflas etmiş sayılır.

İflas, borçlu ile alacaklı arasındaki dengeyi sağlamak, borçlu malvarlığını topluca değerlendirmek ve alacaklıların alacaklarını paylaşmak için bir süreçtir.
İcra İflas Hukuku'nun ana unsurları arasında şu konular bulunabilir:
İcra Takibi: Alacaklının, borçlunun ödememe durumunda mahkemeden icra emri alarak borcu tahsil etmesi sürecidir.

X
Bize yazın, çevrimiçiyiz!
WhasApp Destek Hattı