Serim Hukuk Bürosu | Av. Melih SERİM, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Yönetimi

Eşya Hukuku

Ürün Kategorileri

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku, malvarlığına ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Eşya Hukuku, genellikle Türk Medeni Kanunu ve benzeri hukuki düzenlemeler çerçevesinde incelenir. İşte Eşya Hukuku'nun temel konuları:

1. Eşyanın Tanımı ve Türleri: Eşya, taşınır veya taşınmaz olabilir. Taşınır eşyalar, bir yerden bir yere nakledilebilen malları ifade ederken, taşınmaz eşyalar genellikle yerinden hareket edemeyen mülkleri kapsar.

2. Mülkiyet Hakkı: Mülkiyet hakkı, bir kişinin bir mal üzerinde sahip olduğu en kapsamlı hakları içerir. Mülkiyet hakkı, mal üzerinde tasarruf etme, kullanma ve malı başkalarına devretme yetkilerini içerir.

3. Sınırlı Ayni Haklar: Sınırlı ayni haklar, mal üzerinde mülkiyet hakkına benzer haklar olup, mülkiyet hakkının bazı yönlerini sınırlar. Örnek olarak, intifa hakkı (bir taşınmazın kullanım hakkı) veya irtifak hakkı (bir taşınmaz üzerinde yapı inşa etme hakkı) verilebilir.

4. Edinme ve Devir: Malvarlığına sahip olma süreci, eşyanın edinilmesi olarak adlandırılır. Devir, bir kişiden diğerine malvarlığının geçişi anlamına gelir.

5. Tescil ve Tapu Hukuku: Taşınmaz eşyaların mülkiyeti, tapu siciline tescil edilerek belirlenir. Tapu kayıtları, malvarlığının güvence altına alınması ve kamu güvenliği açısından önemlidir.

6. İfraz ve Birleştirme: İfraz, bir taşınmazın parçalara ayrılması, birleştirme ise ayrılmış parçaların birleştirilmesidir. Bu işlemler genellikle taşınmaz eşyanın kullanımını optimize etmek amacıyla yapılır.

7. Rehn ve İpotek: Rehin, bir alacağın teminatı olarak bir malın üstündeki sınırlı ayni hakları ifade ederken, ipotek, taşınmaz eşyanın bir borca teminat olarak gösterilmesini sağlayan bir ayni hak türüdür.

8. Kiracının Hakları ve Yükümlülükleri: Kiracının, kira sözleşmesi kapsamında belirli hakları ve yükümlülükleri vardır. Kiracı, malın kullanım hakkına sahiptir, ancak aynı zamanda kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

X
Bize yazın, çevrimiçiyiz!
WhasApp Destek Hattı