Serim Hukuk Bürosu | Av. Melih SERİM, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Yönetimi

Gayrimenkul Hukuku

Ürün Kategorileri

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların mülkiyeti, kullanımı ve devri gibi konuları düzenleyen hukuki bir alanı kapsar. Bu hukuk dalı, arazi, bina, daire ve diğer taşınmaz varlıkların alım satım, kiralama, miras yoluyla devir gibi çeşitli işlemlerini düzenleyen bir çerçeve sunar. Ayrıca, tapu kayıtları, ipotek işlemleri, tapu iptali gibi konuları da kapsayan gayrimenkul hukuku, birçok ülkede özel yasal düzenlemelerle yönetilmektedir.

Gayrimenkul hukuku, bireylerin ve işletmelerin taşınmaz mallarla ilgili hak ve yükümlülüklerini belirleyen önemli bir hukuki disiplindir. Taşınmaz malların sahipliği, devri ve kullanımıyla ilgili anlaşmazlıklar genellikle bu hukuk alanında çözülür. Ayrıca, gayrimenkul hukuku, şehir planlaması, çevre düzenlemeleri ve emlak vergileri gibi konularda da düzenlemeler içermektedir.

X
Bize yazın, çevrimiçiyiz!
WhasApp Destek Hattı