Serim Hukuk Bürosu | Av. Melih SERİM, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Yönetimi

Sıkça Sorulan Sorular

Online hukuki danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır. Pandemi koşullarını da göz önünde bulundurduğumuzda, zamandan kazanmak adına da faydalı bir seçenek olarak aynı kalitede hizmetin online olarak verilmesi mümkündür.

Avukatlık ücreti, müvekkil ve avukat arasında tayin edilen, avukatın hukuki danışmanlık veya temsil şeklinde vereceği hizmet karşılığında ödenecek bedeldir. Avukatlık ücreti her sene Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretlerden az olamaz.

Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. (TBK m.316)

HAGB kurumu; sanığın mahkeme tarafından verilen süre içerisinde herhangi bir suç işlememesi halinde, söz konusu denetim süresi sonunda ilgili davanın düşmesi ve sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının ortadan kalkmasıdır. Sanık bakımından ilgili suç adeta işlenmemiş hale gelmektedir.

Tarafınıza tebliğ olunan icra veya ödeme emrinin haksız olduğunu düşünüyorsanız kambiyo senetlerine (bono,poliçe,çek) özgü takip yolları haricinde başlatılan diğer takip yollarında icra dairesine giderek ilgili süreler dolmadan itiraz da bulunmalısınız. Yapmış olduğunuz bu itiraz takibi durduracaktır. Kambiyo senetlerine mahsus olarak yapılan takiplerde ise itiraz, kanuni süre içerisinde İcra Mahkemesine  yapılmalıdır.

İşverenin, iş akdini feshetmesi halinde o işyerinde en az 1 yıl çalışan işçi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2 madde hükmüne (Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri) göre yapılan fesihler dışında kıdem tazminatına hak kazanır.

Kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk birimlerine derhal haber verilmelidir. Daha sonra işveren, yanında çalışan işçinin geçirdiği iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde bildirmesi gerekmektedir. Eğer kişi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa kazanın meydana geldiği tarihten itibaren bir aylık süreyi geçmemek şartıyla, bildirim yapmaya engel halin ortadan kalktığı günü takip eden günden başlanarak kendisi tarafından üç işgünü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

Aralıklı çalışmalar olarak adlandırılan bu durumlarda, daha önceki ayrılışınızda kıdem tazminatına hak etmiş şekilde ayrılmışsanız ve ilgili işyeri tarafından kıdem tazminatınız ödenmemiş ise; son ayrılışınızda kıdem tazminatı işyerinde yapılan tüm çalışmalar göz önünde tutularak hesaplanacaktır.

Evet. Pandemi koşullarının da hayatımızda önemli değişiklikler oluşturmasıyla, online hukuki hizmet bir gereklilik haline geldi. turkmenhukukdenizli@gmail.com adreslerimize sorularınızı gönderirseniz, üç iş günü içinde cevaplanacaktır. Hukuki danışmanlık çerçevesine girecek bir soruysa, o halde ücret bilgisi sizinle paylaşılacaktır.

Kazanın meydana gelmesinde kusurlu taraf/lar ve hukuken sorumlular ile arabuluculuk görüşmeleri yaparak zararınızın giderilmesi hususunda anlaşma sağlayabilirsiniz. Arabuluculuk görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması durumunda ise geçici iş görmezlik tazminatı, sürekli iş görmezlik tazminatı ile bedensel zararlarınız, araç değer kaybı, araç mahrumiyet bedeli ve araç hasar bedeli gibi maddi tazminatlarınızı dava veya tahkim yoluna başvurarak talep edebilirsiniz.

E-Devlet ve UYAP Vatandaş Portal'dan hakkınızda başlatılan herhangi bir icra takibi olup olmadığını ve hakkınızda dava açılıp açılmadığını sorgulayabilirsiniz.
X
Bize yazın, çevrimiçiyiz!
WhasApp Destek Hattı