Serim Hukuk Bürosu | Av. Melih SERİM, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Yönetimi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ürün Kategorileri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, çalışma ilişkilerini düzenleyen ve işçilerin haklarını, işverenlerin sorumluluklarını, iş hukuku normlarını ve sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, işyerindeki ilişkileri, iş sözleşmelerini, çalışma koşullarını ve işçilerin sosyal güvenlik haklarını düzenleyen hükümleri içerir. İşte İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku'nun temel konuları:

İş Sözleşmesi: İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen temel belge olan iş sözleşmesini içerir. İş sözleşmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.
İşçi Hakları: İşçilerin çalışma saatleri, izinler, ücret, iş sağlığı ve güvenliği gibi temel hakları iş hukuku tarafından düzenlenir.
İşveren Hakları ve Yükümlülükleri: İşverenin işçilere sağlamakla yükümlü olduğu şartlar ve işçi haklarına saygı gösterme sorumluluğu iş hukuku kapsamındadır.
İşten Çıkarma ve İş Güvencesi: İşten çıkarma koşulları, iş güvencesi ve haklı nedenle feshetme gibi konular iş hukukunu ilgilendirir.

Sosyal Sigorta Kurumları: Sosyal güvenlik hukuku, çalışanların ve emeklilerin sosyal güvenlik sistemlerine kayıtlarını içerir. Bu sistemler genellikle sağlık sigortası, işsizlik sigortası, emeklilik ve diğer sosyal yardımları içerir.
Prim Ödemeleri: İşverenlerin ve işçilerin sosyal güvenlik primleri ödemesi, bu primlerin hesaplanması ve ödenmesi sosyal güvenlik hukukunun bir parçasını oluşturur.
Sağlık Sigortası: Çalışanların ve aile üyelerinin sağlık hizmetlerine erişimini düzenleyen sosyal güvenlik hukuku, sağlık sigortası sistemlerini kapsar.
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: İş kazaları ve meslek hastalıkları durumunda işçilere sağlanan haklar ve tazminatlar sosyal güvenlik hukuku tarafından düzenlenir.
Emeklilik ve Yaşlılık Aylığı: Emeklilik süreci, yaşlılık aylığı ve emekli maaşları gibi konular sosyal güvenlik hukuku içinde yer alır.

X
Bize yazın, çevrimiçiyiz!
WhasApp Destek Hattı