Serim Hukuk Bürosu | Av. Melih SERİM, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Yönetimi

Gayrimenkul Hukuku: Emlak Alım Satımında Karşılaşılan Hukuki İhtilaflar

Emlak alım-satım süreçleri ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek yasal sorunlar hakkında ipuçları ve önlemler.

Gayrimenkul hukuku, emlak alım-satım işlemleri sırasında bir dizi hukuki konuyu içeren bir alandır. Emlak alım-satımında karşılaşılan bazı yaygın hukuki ihtilaflar şunlar olabilir:

Tapu Sorunları:
Tapu kaydı hataları veya eksiklikleri.
Tapu tahsis sürecinde yaşanan sorunlar.
Tapu iptali ve tescil davaları.

Alım-Satım Sözleşmelerinden Kaynaklanan İhtilaflar:
Taraflar arasında anlaşmazlık.
Sözleşme şartlarına uymama.
Sözleşmenin feshi veya iptali talepleri.

Eksik veya Yanıltıcı Bilgiler:
Emlakla ilgili yanıltıcı bilgilerin sağlanması.
Gayrimenkulün gerçek durumu ile ilgili açıklama eksikliği.

Borç ve İpotek Sorunları:
Satılan emlak üzerindeki borçların netleştirilmemesi.
İpotek meseleleri ve borçların devir işlemleri.

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Sorunlar:
Emlak kiracısı ile ilgili sorunlar.
Kiralama süresi veya koşulları konusunda anlaşmazlık.

Emlak Durumu ve Taahhütler:
Gayrimenkulün beklenenden farklı bir durumu.
Satıcı tarafından yapılan taahhütlerin yerine getirilmemesi.

Alıcı ve Satıcı Hakları:
Alıcının mülkiyet hakkını kullanma konusundaki anlaşmazlıklar.
Satıcının sözleşme ihlali nedeniyle uğradığı zararlar.

Emlak Vergi ve Harçları:
Vergi beyannameleri veya ödemeleri ile ilgili sorunlar.
Emlak vergisi ve diğer yasal harçların ödenmemesi.

Miras Yoluyla Edinilen Emlak:
Miras yoluyla geçen emlakın paylaşımı veya satışında yaşanan anlaşmazlıklar.

Bu tür hukuki ihtilaflarla karşılaşıldığında, taraflar genellikle bir avukattan hukuki yardım alır. Uzman bir gayrimenkul hukuku avukatı, taraflara yasal hakları ve seçenekleri konusunda rehberlik edebilir ve çözüm sürecinde yardımcı olabilir.